Medi Ambient

ProCoat Tecnologías S.L.U., total compromís amb el planeta.

ProCoat Tecnologías S.L.U. és des dels seus orígens una empresa completament compromesa en la protecció del medi ambient, actuant en tres nivells diferents:

 • A nivell de producte:
  • Formulacions aquoses, exemptes de dissolvents
  • Tots els productes BRUGAL® estan exempts de components orgànics volàtils (VOC)
  • Hi ha productes BRUGAL® exempts de crom i de crom  hexavalent
 • A nivell de desenvolupament:
  • Disposem d’un sistema de minimització de residus en els processos
 • A nivell de producció:
  • No generem residus líquids en les nostres instal·lacions productives

La tecnologia BRUGAL® representa la màxima contribució a la preservació del medi ambient.

A les línies de pintat en continu (bandes) o en les línies industrials de pintat (elements) on l’acer ja està “brugalitzat”:

 • Es redueix el consum d’aigua i es geneta menys quantitat d’aigua contaminada
 • S’eviten llots a les etapes de desgreixatge i de pretractament, ja que no s’utilitzen
 • Escàs consum d’energia

ProCoat Tecnologías S.L.U. és una empresa certificada per DNV amb la ISO 14.001.

Back to top