Política de Qualitat

Jaume Grau. CEO. ProCoat Tecnologías, S.L.U.

jaume_grau

ProCoat Tecnologías S.L.U. contribueix d’una manera notable a la sostenibilitat dintre del sector dels tractaments de superfícies metàl·liques. Nosaltres entenem la Qualitat, el Medi Ambient i la Prevenció de Riscos Laborals com prioritats de l’empresa, amb l’objectiu de satisfer les necessitats dels nostres clients, treballadors i col·laboradors, així com a les Administracions Públiques.

Procoat Tecnologías S.L.U. dissenya solucions eficaces, eficients, innovadores, personalitzades, econòmiques, segures i sobretot respectuoses amb el medi ambient.

D’aquesta manera desenvolupem productes que compleixen totes les expectatives dels nostres clients, aportant valor afegit i contribuint d’una manera important a la sostenibilitat, ja sigui:

 • Reduint costos al client directe o al fabricant de productes acabats
 • Evitant processos posteriors, amb els conseqüents estalvis de productes químics o de recursos naturals
 • Minimitzant l’impacte sobre el medi ambient

ProCoat Tecnologías S.L.U. es caracteritza per oferir àmplies solucions en tots els seus processos destacant:

 • Fabricar els nostres productes mantenint constant un alt grau de qualitat, optimitzant processos, generant el mínim residu possible, minimitzant els riscos als quals estan exposats els treballadors i complint els terminis d’entrega sol·licitats pels clients.
 • Fixar anualment objectius i metes i dur a terme el seu seguiment a través dels indicadors pertinents, com una eina de millora i autoavaluació del nostre sistema. Objectiu prioritari: zero incidents, mínim residu, zero defectes i màxima rendibilitat.
 • Recerca constant dels preus més econòmics, tan de matèries primes com de transport, així com de serveis externs amb la finalitat d’oferir als nostres clients els preus més competitius.
 • Presentar els productes de la manera més adequada, des del punt de vista tècnic, econòmic, operatiu i legal.
 • Oferir preus competitius que suposin un estalvi econòmic en els seus processos.
 • Complir els terminis d’entrega pactats, independentment del tamany de la comanda.
 • Oferir assistència tècnica de forma ràpida, segura i eficaç.
 • Establir una comunicació clara i precisa, tant interna com amb els nostres clients, proveïdors i/o interlocutors. Assegurar la consulta i participació dels treballadors.
 • Minimitzar els impactes ambientals, residus i emissions.
 • Prevenir els danys i el deteriorament de la salut dels treballadors.
 • Millora contínua de les nostres activitats des del punt de vista de la qualitat en la prestació del servei, de les pràctiques mediambientals i prevenció de la contaminació, així com la gestió i el desenvolupament de la seguretat i salut dels nostres empleats eliminant els perills, minimitzant els riscos i oferint condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb el treball. Eliminar els perills i minimitzar els riscos.
 • Complir amb els requisits aplicables en matèria mediambiental, de seguretat i salut, tant els legals com els voluntàriament subscrits. 

Per aquest compromís és imprescindible la implicació i l’acceptació d’aquesta política per part de tot el personal de ProCoat Tecnologías S.L.U., dels nostres distribuïdors i col.laboradors, així com de les entitats externes relacionades (subcontratistes, clients actius o potencials, associacions, etc.) sent el client final el determinant del grau d’èxit de qualsevol projecte.

Per a treballar segons aquestes directrius, ProCoat Tecnologías S.L.U. compta amb un Sistema de Gestió Integrat regulat per les normes internacionals ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 45001:2018.

Back to top