Tractaments Químics per a Galvanotècnia

Project Details
Categories:
Project Description

Tractaments Químics per a Galvanotècnia

Navegui a través de les pestanyes i descobreixi les diferents solucions BRUGAL ® per la Galvanotècnia

ZINC: BRUGAL® BC

Producte filmògen passivat d’ alta protecció a la corrosió. Productes especialment dissenyats per a superfícies electrozincades, efectius tant per a bronze, zinc com aliatges de cadmi.

 • Característiques
  • Producte base aigua (Sense dissolvents)
  • Procés sense esbandides.
  • Producte que conté crom hexavalent, però amb la particularitat que es redueix a crom trivalent després del curat.
  • Disponible en versions acolorides i incolores.
   • Versió incolora (BRUGAL BC 608): manté el color original de la passivació.
   • Versió acolorida (BRUGAL BC609): ofereix un aspecte decoratiu i intensifica el color de las passivacions convencionals.
  • S’aplica per immersió i centrifugat en un solo pas.
 • Prestacions
  • Altes prestacions corrosives.
  • Lubricitat ajustable per tal de complir amb les especificacions requerides en la indústria de l’automòbil.
 • Avantatges tècnics i econòmics en comparació amb els productes passivats tradicionals
  • Alternativa a les passivacions convencionals, tot i que també pot ser utilitzat com a complement, augmentant les propietats anticorrosives, així com el seu aspecte físic.
  • Fàcil d’aplicar per centrifugació, en un sol pas.
  • Estalvi en costos de producció.
  • Procés sense esbandides.
  • Estalvi en consum d’aigua.
  • Estalvi en gestió de tractaments d’aigua.
  • Qualitat constant.
  • Estalvi en el control de qualitat: el control dels banys són menys freqüents i més senzills.
 • Aplicacions

  Pròximament

BRUGAL® SELFCOLOR®

Passivació filmògena d’excepcional protecció a la corrosió.

Productes especialment dissenyats per a superfícies electrozincades per tal de complir amb les exigents especificacions anticorrosives requerides per la indústria de l’automòbil, obtenint els colors habituals de les passivacions tradicionals.

 • Caracteristiques
  • Producte base aigua (sense dissolvent).
  • Procés sense esbandides.
  • Disponible en les versions acolorides pròpies de les passivacions tradicionals: negre, groc, verd oliva i blavenc.
  • S’aplica per immersió i centrifugat en un sol procés o en bastidor.
 • Prestacions
  • Excepcional resistència a la corrosió.
  • Resistent als xocs tèrmics.
  • Lubricitat ajustable per tal de complir amb les especificacions requerides en la indústria de l’automòbil.
 • Avantatges tècnics i econòmics, en comparació amb els productes passivats tradicionals
  • Excel·lent protecció a la corrosió (Salt Spray i Kesternich)
  • Excel·lent lubricitat (ajustable).
  • Evita l’ús d’olis.
  • Fàcil aplicació per centrifugació amb un procés d’un sol pas.
  • Estalvi en costos de producció.
  • Procés sense esbandides.
  • Estalvi en el consum d’aigua.
  • Estalvi en la gestió del tractament d’aigües.
  • Qualitat constant.
  • Estalvi en el control de qualitat: el control dels banys són menys freqüents i més senzills.
 • Aplicacions

  Pròximament

BRUGAL® ZN

Passivació filmògena amb crom trivalent.

Producte especialment dissenyat per a peces electrozincades, alcalines i àcides a fi de proporcionar un acabat brillant, negre o incolor juntament amb una excel·lent resistència a la corrosió.

 • Característiques
  • Producte base aigua (Sense dissolvents).
  • Producte amb crom trivalent.
  • Disponible en versió negre i incolor.
  • Aplicació per centrifugació.
 • Prestacions
  • Excepcional resistència a la corrosió.
  • Resistent al xoc tèrmic.
  • Lubricitat ajustable per tal de complir amb les especificacions requerides en la indústria de l’automòbil.
 • Avantatges tècnics i econòmics, en comparació amb els productes passivats tradicionals
  • Producte respectuós amb el medi ambient. (Exempt de Cr6).
  • Excel·lent lubricitat.
  • Evita l’ús d’olis.
  • Fàcil aplicació per centrifugació.
  • Procés sense esbandida.
  • Estalvi en el consum d’aigua.
  • Estalvi en la gestió del tractament de l’aigua.
 • Aplicacions

  Pròximament

ZINC: BRUGAL® CRONO

Passivació filmògena amb crom trivalent. Especialment dissenyat per a aliatges de zinc: Zn-Ni, Zn-Fe i Zn mecànic, proporcionant un acabat brillant negre o incolor juntament amb una excel·lent resistència a la corrosió.

 • Caracteristiques
  • Producte base aigua (Sense dissolvents).
  • Producte exempt de crom hexavalent (basat en crom trivalent).
  • Disponible en versió negre i incolor.
  • Aplicació per centrifugació.
 • Prestacions
  • Excepcional resistència a la corrosió.
  • Resistent al xoc tèrmic.
  • Lubricitat ajustable a las especificacions requerides en la indústria de l’automòbil.
  • Avantatges tècnics i econòmics, en comparació amb els productes passivats tradicionals
  • Producte respectuós amb el medi ambient. (Exempt de Cr6).
  • Excel·lent lubricitat.
  • Evita l’ús d’olis.
  • Fàcil aplicació per centrifugació.
  • Procés sense esbandides.
  • Estalvi en el consum d’aigua.
  • Estalvi en la gestió del tractament de l’aigua.
 • Aplicacions

  Pròximament

Productes

Back to top