Tractaments Químics per a Galvanotècnia

Project Details
Categories:
Project Description

Tractaments Químics per a Galvanotècnia

Navegui a través de les pestanyes i descobreixi les diferents solucions BRUGAL ® per la Galvanotècnia

ZINC: BRUGAL® BC

Producte filmògen passivat d’ alta protecció a la corrosió. Productes especialment dissenyats per a superfícies electrozincades, efectius tant per a bronze, zinc com aliatges de cadmi.

  • Característiques
    • Producte base aigua (Sense dissolvents)
    • Procés sense esbandides.
    • Producte que conté crom hexavalent, però amb la particularitat que es redueix a crom trivalent després del curat.
    • Disponible en versions acolorides i incolores.
      • Versió incolora (BRUGAL BC 608): manté el color original de la passivació.
      • Versió acolorida (BRUGAL BC609): ofereix un aspecte decoratiu i intensifica el color de las passivacions convencionals.
    • S’aplica per immersió i centrifugat en un solo pas.
  • Prestacions
    • Altes prestacions corrosives.
    • Lubricitat ajustable per tal de complir amb les especificacions requerides en la indústria de l’automòbil.
  • Avantatges tècnics i econòmics en comparació amb els productes passivats tradicionals
    • Alternativa a les passivacions convencionals, tot i que també pot ser utilitzat com a complement, augmentant les propietats anticorrosives, així com el seu aspecte físic.
    • Fàcil d’aplicar per centrifugació, en un sol pas.
    • Estalvi en costos de producció.
    • Procés sense esbandides.
    • Estalvi en consum d’aigua.
    • Estalvi en gestió de tractaments d’aigua.
    • Qualitat constant.
    • Estalvi en el control de qualitat: el control dels banys són menys freqüents i més senzills.
  • Aplicacions

    Pròximament

BRUGAL® SELFCOLOR®

Passivació filmògena d’excepcional protecció a la corrosió.

Productes especialment dissenyats per a superfícies electrozincades per tal de complir amb les exigents especificacions anticorrosives requerides per la indústria de l’automòbil, obtenint els colors habituals de les passivacions tradicionals.

  • Caracteristiques
    • Producte base aigua (sense dissolvent).
    • Procés sense esbandides.
    • Disponible en les versions acolorides pròpies de les passivacions tradicionals: negre, groc, verd oliva i blavenc.
    • S’aplica per immersió i centrifugat en un sol procés o en bastidor.
  • Prestacions
    • Excepcional resistència a la corrosió.
    • Resistent als xocs tèrmics.
    • Lubricitat ajustable per tal de complir amb les especificacions requerides en la indústria de l’automòbil.
  • Avantatges tècnics i econòmics, en comparació amb els productes passivats tradicionals
    • Excel·lent protecció a la corrosió (Salt Spray i Kesternich)
    • Excel·lent lubricitat (ajustable).
    • Evita l’ús d’olis.
    • Fàcil aplicació per centrifugació amb un procés d’un sol pas.
    • Estalvi en costos de producció.
    • Procés sense esbandides.
    • Estalvi en el consum d’aigua.
    • Estalvi en la gestió del tractament d’aigües.
    • Qualitat constant.
    • Estalvi en el control de qualitat: el control dels banys són menys freqüents i més senzills.
  • Aplicacions

    Pròximament

BRUGAL® ZN

Passivació filmògena amb crom trivalent.

Producte especialment dissenyat per a peces electrozincades, alcalines i àcides a fi de proporcionar un acabat brillant, negre o incolor juntament amb una excel·lent resistència a la corrosió.

  • Característiques
    • Producte base aigua (Sense dissolvents).
    • Producte amb crom trivalent.
    • Disponible en versió negre i incolor.
    • Aplicació per centrifugació.
  • Prestacions
    • Excepcional resistència a la corrosió.
    • Resistent al xoc tèrmic.
    • Lubricitat ajustable per tal de complir amb les especificacions requerides en la indústria de l’automòbil.
  • Avantatges tècnics i econòmics, en comparació amb els productes passivats tradicionals
    • Producte respectuós amb el medi ambient. (Exempt de Cr6).
    • Excel·lent lubricitat.
    • Evita l’ús d’olis.
    • Fàcil aplicació per centrifugació.
    • Procés sense esbandida.
    • Estalvi en el consum d’aigua.
    • Estalvi en la gestió del tractament de l’aigua.
  • Aplicacions

    Pròximament

ZINC: BRUGAL® CRONO

Passivació filmògena amb crom trivalent. Especialment dissenyat per a aliatges de zinc: Zn-Ni, Zn-Fe i Zn mecànic, proporcionant un acabat brillant negre o incolor juntament amb una excel·lent resistència a la corrosió.

  • Caracteristiques
    • Producte base aigua (Sense dissolvents).
    • Producte exempt de crom hexavalent (basat en crom trivalent).
    • Disponible en versió negre i incolor.
    • Aplicació per centrifugació.
  • Prestacions
    • Excepcional resistència a la corrosió.
    • Resistent al xoc tèrmic.
    • Lubricitat ajustable a las especificacions requerides en la indústria de l’automòbil.
    • Avantatges tècnics i econòmics, en comparació amb els productes passivats tradicionals
    • Producte respectuós amb el medi ambient. (Exempt de Cr6).
    • Excel·lent lubricitat.
    • Evita l’ús d’olis.
    • Fàcil aplicació per centrifugació.
    • Procés sense esbandides.
    • Estalvi en el consum d’aigua.
    • Estalvi en la gestió del tractament de l’aigua.
  • Aplicacions

    Pròximament

Productes

Back to top