ProCoat va asistir al 2º Congresso Latino-Americano Steel Frame (Brasil)

Jaume Grau, Director General de ProCoat, va assistir al 2º Congresso Latino-Americano Steel Frame, que va tindre lloc els dies 11 i 12 de maig a Sao Paulo, Brasil.

ProCoat va participar en aquest congrés compartint un “stand” amb el nostre distribuïdor al Brasil, Alpha Galvano.

En aquest congrés es va parlar de les pràctiques que s’estan adoptant al Brasil i als països llatí-americans en el sector de la construcció, les oportunitats davant la crisi, les innovacions tecnològiques i el mercat immobiliari.

Jaume Grau va participar en una de les conferències programades, presentant els productes BRUGAL i els seus avantatges competitius respecte a la competència.

Aquest congrés va ser una gran oportunitat per conèixer millor la situació del sector de la construcció al Brasil i per presentar els nous productes BRUGAL.

Sota aquestes línies podem veure a Samir Gebara, director comercial d’Alpha Galvano i a Jaume Grau, director general de ProCoat Tecnologías.

 

FOTO STAND