ProCoat Tecnologías, Nou Membre del Clúster de Materials Avançats

CLUSTER-MAV-logo

El Clúster de Materials Avançats de Catalunya és una associació amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure i contribuir a la competitivitat de les empreses i entitats de la cadena de valor del sector dels materials avançats a Catalunya.
Actualment, el clúster compta amb 27 empreses i entitats associades. Promou iniciatives orientades a impulsar el negoci dels materials avançats i estimular i explotar les sinèrgies entre els membres i sectors afins. Aporta informació estratègica i tecnològica als seus membres per tal de millorar-ne la competitivitat, a més, de potenciar les oportunitats de col·laboració en la generació de propostes per totes les empreses que en formen part.

La creació del Clúster MAV de Catalunya ha estat impulsada per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa Catalana.