Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB DE PROCOAT TECNOLOGÍAS, S.L.U. 

1. DADES RECOLLIDES 

Mera navegació. Pel simple fet de visitar i navegar per aquest lloc web (la “Web”) ProCoat Tecnologías, S.L.U. (“ProCoat”) no queden registrades de manera automàtica dades que permetin identificar nominativament als usuaris de la pàgina web (“Usuaris”). No s’utilitzen cookies en la pàgina web de ProCoat. 

Accés a continguts o serveis en els quals es sol·liciten dades. Sense perjudici de l’anterior, per a accedir a determinada informació o per a la utilització de determinats continguts o serveis de la Web, ProCoat podrà requerir de l’Usuari certes dades de caràcter personal —que podran incloure, fonamentalment, nom, cognoms, correu electrònic, empresa i dades de contacte professional (telèfon i correu electrònic)—. 

Relacions comercials. En cas que mediï una relació comercial entre ProCoat i un client, la protecció de dades personals vindrà regulada segons el que s’estableixi en el contracte comercial existent entre les parts. 

2. RESPONSABLE 

ProCoat, amb adreça en el Polígon Industrial “Plà del Camí”, Avinguda de la Indústria, 4, Castellgalí 08297, Barcelona (Espanya), és responsable del tractament d’aquelles dades que es recullin o generin a conseqüència de l’accés dels Usuaris als contingut o serveis de la Web. 

3. FINALITATS DEL TRACTAMENT 

ProCoat té interès legítim per a utilitzar la informació recollida per a: 

Gestionar les sol·licituds d’informació, continguts o serveis per sol·licitud expressa dels Usuaris o per prestar consentiment exprés (incloent, en el seu cas, la seva àrea privada). 

Informar els Usuaris sobre la notícies o novetats relatives als productes que ofereix ProCoat, quan així ho permeti la normativa aplicable o quan Vostè així ho hagi sol·licitat. 

4. COMUNICACIONS 

Les dades no seran comunicades a tercers excepte, en el seu cas, a autoritats competents en l’exercici de les seves funcions. Sense perjudici de l’anterior, ProCoat podrà recórrer a encarregats del tractament per a la gestió de la informació per a les finalitats indicades en la present clàusula. 1. política protecció de dades(cat) 2/2 

ProCoat forma una empresa amb activitat internacional i, a vegades, el desenvolupament i execució de la relació professional poden requerir transferències de dades a altres països, alguns dels quals poden no atorgar un nivell de protecció de dades similar al de la UE. Tanmateix, en el cas que algun dels nostres proveïdors de serveis o de sistemes informàtics estigui situat fora de la UE, ProCoat adoptarà totes les garanties que siguin aplicables conforme a la normativa prevista per tal de garantir una adequada gestió de les dades. 

5. BASE JURÍDICA I RETENCIÓ 

La base legal que permet a ProCoat tractar les dades dels Usuaris és: 

• l’accés i la navegació voluntària dels Usuaris a la Web, 

• la sol·licitud per part dels Usuaris d’informació o determinats continguts o serveis, 

• el compliment per ProCoat d’obligacions legals, i 

• en cas que un Usuari consenti o sigui d’aplicació l’interès legítim de ProCoat, l’enviament d’informació i de novetats relatius a ProCoat i els seus productes. 

Les dades seran conservades mentre existeixin obligacions contractuals derivades de relacions comercials o informació sol·licitada pels potencials clients i, posteriorment, fins a l’extinció de responsabilitats legals o contractuals que requereixin conservar-los (p. ex., fins a l’extinció de la responsabilitat derivada de la normativa de protecció de dades o ciberseguretat). En el cas que es tractin dades per a l’enviament d’informació de novetats comercials, es podran mantenir mentre l’Usuari no s’oposi a rebre informació per mitjà de qualsevol dels diversos mitjans gratuïts i senzills que es posen a la seva disposició. 

6. DRETS DELS USUARIS 

L’Usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, quan corresponguin, respecte del tractament del qual és responsable ProCoat, mitjançant escrit dirigit a l’adreça de correu [protecciondedatos@procoat-tech.com], acreditant la seva identitat. Pot contactar a més amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Back to top