Ja tenim el Segell de Pyme Innovadora

 

pyme_innovadora_mineco-en_web-2018

 

El passat dimarts 13 de setembre vam rebre el segell de Pime Innovadora, emès pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Els avantatges de tenir aquest segell són les següents:
– Podrà beneficiar-se del denominat “ICO Innovació Fons Tecnològic”. Nova línia de finançament, amb 323.600.000 d’euros.

– Oportunitat de participar en la Compra Pública Innovadora

– Compatibilitat de la bonificació en la cotització a la seguretat social del personal investigador amb l’aplicació del règim de deducció per activitats d’investigació i desenvolupament i innovació tecnològica establerta a l’article 35 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats.

Per tant ProCoat es beneficiarà d’aquests avantatges fins el 31 de Desembre del 2018, data en la qual caduca el segell i es procedirà a la seva renovació.